ОБЩИ УСЛОВИЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ „NAOS SPACE”

1. ОРГАНИЗАТОР И ПРОГРАМА

1.1 Организатор на ПРОГРАМАТА„NAOS Space” (наричана оттук нататък „ПРОГРАМАТА”) е „НАОС България ЕООД”, със седалище в гр. София, ул. “Дякон Игнатий” 2, ет. 4, ЕИК: BG 175406222 (наричан оттук нататък организатор).

1.2 ПРОГРАМАТА се осъществява чрез подизпълнител на организатора – Медияпост Хит Мейл България ЕООД.

1.3 Решението за провеждане на ПРОГРАМАТА според условията на настоящите официални правила е окончателно. Организаторът си запазва правото да променя официалните правила. Всички промени ще бъдат анонсирани публично на сайта naos-space.bg и ще влязат в сила 24 часа след тяхното въвеждане.

1.4 Официалните правила са налични безплатно за всеки заинтересован в рамките на периода на провеждане на ПРОГРАМАТА на сайта naos-space.bg (наричан оттук нататък Сайта), в раздел „Общи условия”.

1.5 Настоящите официални правила са валидни и за конкретни промоционални активности на организатора, които са част от ПРОГРАМАТА и за които организаторът ще помества конкретни обявления на Сайта.

1.6 Считано от датата им на публикуване настоящите официални правила са валидни от 01 Февруари 2024 г.

 

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА

2.1 ПРОГРАМАТА се организира и провежда в рамките на Република България, в съответствие с условията, описани в настоящите Официални правила. 

 

3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА

3.1 ПРОГРАМАТА стартира на 01 Януари 2024 г. и ще приключи на 31 Януари 2025 г. включително. Организаторът си запазва правото да промени срока на ПРОГРАМАТА.

3.2 В случай че организаторът реши да промени периода на провеждане на ПРОГРАМАТА, тази промяна ще бъде публично оповестена според т. 1, ал. 1.3 от настоящите Официални правила. 

 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1 Право на участие в ПРОГРАМАТА имат всички физически лица над 18 навършени години.

4.2 В ПРОГРАМАТА нямат право на участие служители на „НАОС България” ЕООД, служители на фирми подизпълнители на Организатора, както и служители на аптеки, в които се търгуват продукти с марките BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR и членовете на техните семейства (съпруг(а), родител, дете, брат или сестра) и домакинства.

4.3 Чрез участието си в ПРОГРАМАТА, всички участници заявяват, че са запознати с настоящите официални правила и са съгласни напълно и безусловно с техните условия.

 

5. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА И МЕХАНИЗЪМ

5.1 За да участват в ПРОГРАМАТА, потребителите трябва да се регистрират на сайта naos-space.bg. Регистрацията на всеки потребител се счита за валидна, след като той предостави актуални електронен адрес и номер на мобилен телефон в регистрационната форма, след което въведе уникалния код, получен като SMS на посочения от него мобилен телефонен номер. Потребителят следва да отвори имейл, изпратен към електронен адрес, посочен от него при регистрацията, няколко минути след регистрацията му на сайта, и кликне върху посочения в имейла линк за валидиране на регистрацията.

5.2 Всеки участник има възможност да събира точки (с наименование в ПРОГРАМАТА “NAOS звезди“) към своя профил в Сайта, като:

5.2.1 регистрира касови бележки, доказващи покупка на един или повече продукти с марките BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR , чиито вносител в България е Организаторът на ПРОГРАМАТА „НАОС България“ ЕООД, ул. “Дякон Игнатий” 2, ет. 4, София 1000. Информация за вносителя на продуктите може да бъде намерена на задния етикет на всеки закупен продукт.

5.2.2 попълни въпросник за обратна връзка след тестване на продукт.

5.2.3 попълни тест за онлайн препоръка за продукти за кожата в платформата.

5.3 Участник в ПРОГРАМАТА може да получи допълнително 10 точки(„NAOS звезди“) за всеки поканен, регистрирал се в Сайта, потвърдил регистрацията си и качил бележка от покупка свой приятел. За да се начислят точките към профила на участника, поканените приятели трябва да са се регистрирали за участие през уникалния линк на канещия ги потребител и качената от тях бележка да бъде одобрена от Администратор. Уникалният линк може да бъде видян от всеки регистриран участник в секцията „ Моите NAOS звезди “ в Сайта.

5.4 Всеки участник в ПРОГРАМАТА може да печели допълнителни точки и да участва за различни продукти и услуги(описани в т.7), като регистрира доказателство за покупка на продукт/и от марките BIODERMA,ESTHEDERM и ETAT PUR, отговарящо на условията описани в т. 6, през бутона „Регистрирайте покупка“ в секция „Моят профил“, подсекция „Моите NAOS звезди“ на Сайта. Всеки регистриран продукт, който отговаря на условията, описани в т. 6, и е одобрен от администратор на Сайта, носи на участника брой точки („NAOS звезди“), съответстващ на броя левове в стойността на закупения продукт на касовата бележка. Всеки качен касов бон ще бъде разгледан за одобрение от администратор в рамките на 5 работни дни. Всеки участник ще получи имейл дали неговият касов бон е бил одобрен или отхвърлен (и каква е причината за това).

5.5 Всеки участник ще получи допълнителни 50 точки („NAOS звезди“), при регистрирани и одобрени от Администратор бележки за покупки на общо 5 продукта от марките BIODERMA, ESTHEDERM и/или ETAT PUR, с минимална единична стойност на продукт 15 лв. с ДДС в рамките на 5 календарни месеца от регистрацията на първия от тях. 

5.6 Всеки участник ще получи допълнителни 20 точки („NAOS звезди“) при попълване на анкета за обратна връзка след тестване на нов продукт.

5.7 Всеки участник ще получи допълнителни 20 точки еднократно („NAOS звезди“) при попълване на тест за онлайн препоръка за продукти за кожата в платформата.

5.8 Всеки участник може да получи бонус точки към покупка, ако покупката бъде част от предварително обявена специална кампания, в раздел „КАМПАНИИ“ на уебсайта на ПРОГРАМАТА. Условията на кампаниите, обявени в раздел „КАМПАНИИ“, се публикуват отделно от настоящите Общи условия и са валидни само за срока на кампанията.

6. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПОКУПКА И ЗАКУПЕНИ ПРОДУКТИ

6.1 Доказателството за покупка на продукт/и от марките BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR трябва да отговаря на следните условия:

6.1.1 За доказателство за покупка се приема само оригинал на касов бон или фактура за покупки на продукти от марките BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR, издадени от търговски обекти, които продават продуктите си на адрес на територията на Република България и в случай, че закупените продукти отговарят на условията, описани в т. 5.2.1 от настоящия документ. В случай на дистанционна продажба (онлайн, по телефона и др.) на продукти, участващи в ПРОГРАМАТА, доказателството за покупка се приема за валидно, когато закупените продукти се изпращат от адрес на територията на Република България. Няма да се считат за валидни доказателства за покупки от онлайн магазини, изпращащи продуктите си от чужбина (напр. eMAG, Notino, Lilly Drogerie, dm drogerie и др.).

6.1.2 За доказателство за покупка не се приема разписка за направена транзакция през ПОС терминал, която не е придружена от видим оригинал на касов бон или фактура.

6.1.3 За покупки, направени през онлайн магазини или аптеки, задължително е да бъде представена фактура като доказателство за покупка.

6.1.4 Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на един или повече продукти от марките BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR.

6.1.5 В доказателството за покупка трябва ясно да са посочени: името и адреса на търговския обект, от който е закупен продуктът, марката, името на продукта, единичната му цена (преди начислени отстъпка в търговския обект), номер на касов бон/фактура и датата на покупка.

6.1.6 Снимката или сканираното копие на доказателството за покупка трябва да отговаря на следните критерии:

6.1.6.1 Трябва да бъде оригинал на касов бон и/или фактура

6.1.6.2 Трябва да е във формат .jpg или .png.

6.1.6.3 Трябва да бъде с големина до 5 МB.

6.1.6.4 Не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)

6.1.6.5 Не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи за валидирането ѝ.

6.1.7 Доказателства за покупка, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

6.2 В един касов бон може да бъдат включени един или повече продукти с марките BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR, които участват в ПРОГРАМАТА.

6.3 Примерна снимка на валиден касов бон може да се види в уебсайта на ПРОГРАМАТА naos-space.bg.

6.4 Закупени продукти

6.4.1 Максималният брой на регистрираните в уебсайта на ПРОГРАМАТА закупени продукти в рамките на 1 календарен месец считано от датата на издаване на първия качен касов бон и/или фактура е 5 бр.

6.4.2 Промоционалните комплекти се считат за един продукт.

6.4.3 Всеки регистриран продукт, закупен в периода от 01.01.2024 г. до 31.01.2025 г., се включва в ПРОГРАМАТА до 31.01.2025 г.

 

7. ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, РАЗДАВАНИ В ПРОГРАМАТА В ЗАМЯНА НА ТОЧКИ (“NAOS ЗВЕЗДИ“)

7.1 Продуктите, които ще бъдат раздавани на участниците в ПРОГРАМАТА в замяна на събрани от тях точки („NAOS звезди) в ПРОГРАМАТА, са следните:

7.1.1 При натрупани от 150 точки до 299 точки, по избор на участника в ПРОГРАМАТА, един от следните продукти:

Три вида комплекти с продукти от всяка от марките BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR, съдържащи всеки от тях мини продукти и/или мостри на съответната марка.

7.1.2 При натрупани от 300 точки до 399 точки, по избор на участника в ПРОГРАМАТА, един от следните продукти:

§  BIODERMA мицеларна вода Sensibio H2O 250 мл

§  BIODERMA душ-олио Atoderm Huile de douche 200 мл

§  ETAT PUR Чиста активна молекула салицилова киселина 2%

7.1.3 При натрупани от 400 точки до 499 точки, по избор на участника в ПРОГРАМАТА, един от следните продукти:

§  BIODERMA дневна хидратираща грижа Hydrabio Serum 40 мл

§  ETAT PUR универсален хидратиращ крем 40 мл

§  Ваучер за 10% отстъпка от цената на процедура с ESTHEDERM в Клиники за естетична и клинична дерматология „DR—DENKOVA DERMATOLOGY“

7.1.4 При натрупани от 500 точки до 699 точки, по избор на участника в ПРОГРАМАТА, един от следните продукти:

§  ESTHEDERM Eau Cellulaire спрей клетъчна вода 100 мл

§  ETAT PUR Чиста активна молекула хиалуронова киселина 15 мл

7.1.5 При натрупани от 700 точки до 1399 точки:

§  ESTHEDERMEau Cellulaire клетъчен крем 50 мл

7.1.6 При натрупани точно 1400 точки или повече:

§  ESTHEDERMIntensive серум с хиалуронова киселина30 мл

7.1.7 Кампанийни томболни награди – награда по преценка на организатора, обявена предварително на Сайта в зависимост от текуща промоционална активност в рамките на ПРОГРАМАТА. Броят на този тип награди и тяхното теглене се обявяват предварително в Сайта.

7.1.8 Кампанийни големи награди – награда по преценка на организатора, обявена предварително на Сайта в зависимост от текуща промоционална активност в рамките на ПРОГРАМАТА. Броят на този тип награди и тяхното теглене се обявяват предварително в Сайта.

7.1.9 Тестови награди – тестови продукт BIODERMA, ESTHEDERM или ETAT PUR според текуща промоционална активност в рамките на ПРОГРАМАТА. Броят на този тип награди и тяхното теглене се обявяват предварително в Сайта.

7.2 Условията за получаването на продуктите и услугите, раздавани в ПРОГРАМАТА в замяна на точки, и за спечелването на наградите, описани в т. 7.1.7, т. 7.1.8 и т. 7.1.9 са следните:

7.2.1 За да получи продуктите и/или услугите, описани в т. 7.1, в периода на ПРОГРАМАТА всеки участник трябва да регистрира (заедно или поотделно) доказателство за покупка на продукти от марките BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR, и да натрупа съответния брой точки в профила си. Всяко доказателство за покупка и всеки регистриран продукт трябва да отговарят на условията, описани в т. 6.

7.2.2 В томбола за кампанийните томболни награди участват всички участници в ПРОГРАМАТА, които в рамките на текущата седмица са качили в профила си касов бон, удостоверяващ покупката на продукт от марките BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR, участващ в текуща промоционална активност на организатора, обявена на Сайта. Томболата за кампанийни томболни награди се тегли автоматично, в първия ден на следващата седмица, и включва всички участници, които отговарят на описаните тук условия.

7.2.3 В томбола за кампанийни големи награди участват всички участници в ПРОГРАМАТА, които в рамките на предварително обявен на Сайта срок, са качили в профила си касов бон, удостоверяващ покупката на продукт от марките BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR, участващ в текуща промоционална активност на организатора. Томболата за кампанийните големи награди се тегли чрез специален компютърен софтуер на предварително обявена на Сайта дата, и включва всички участници, които отговарят на описаните тук условия.

7.2.4 В томбола за тестова награда участват всички участници в ПРОГРАМАТА, които в рамките на определен от организатора период, предварително обявен на Сайта, попълнят анкета за тестови продукт. Тегленето на томболата чрез специален компютърен софтуер се извършва до 10 работни дни след крайния срок за попълване на анкетата.

7.3 Допълнителни условия за спечелването на награди:

7.3.1 Участник, който е спечелил един тип кампанийна награда, няма право да спечели същата кампанийна награда отново.

7.3.2 Всеки участник може да спечели най-много 3 кампанийни награди в рамките на ПРОГРАМАТА, за периода от 01 Януари 2024 г. до 31 Януари 2025 г.

 

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1 Участници, които желаят да получат продукти/услуги, описани в т.7, в замяна на натрупани в ПРОГРАМАТА точки („NAOS звезди) в съответствие с настоящите Общи условия, и участници, изтеглени като победители в томболите за кампанийни и тестови награди, ще трябва да предоставят своите точни данни, за да може организаторът да се свърже с тях и да получат наградата си. Под „данни“ тук се разбира: име, фамилия, електронен адрес, офис на куриерска фирма „Speedy“ или пълен пощенски адрес, телефон за контакт. Тази информация ще бъде използвана, за да се валидират участниците в ПРОГРАМАТА и за да бъдат доставени заявените продукти/услуги и спечелените награди, описани в т.7. Името и фамилията на участниците са задължителни и трябва да съвпадат с данните по лична карта. В случай че даден участник, заявил продукт/услуга или спечелил награда, не желае да представи необходимите данни за получаването на наградата, той губи правото да получи заявеният от него продукт/услуга или спечелената от него награда.

8.2 Всеки участник носи лична отговорност за всяка директна или индиректна последица в резултат от неговите лични действия по участие в ПРОГРАМАТА.

8.2.1 При основателно съмнение за злоупотреба или опит за злоупотреба с ПРОГРАМАТА, Организаторът има право да извърши проверка на всеки конкретен случай. Следните неизчерпателно изброени действия от страна на участниците в ПРОГРАМАТА могат да бъдат третирани от Организатора като пораждащи основателно съмнение за злоупотреба с ПРОГРАМАТА:

- регистриране в сайта на ПРОГРАМАТА на копия от касов бон и/или фактура

- регистриране на повече от два касови бона и/или фактури от един и същи обект, с една и съща дата на издаване на документа,

- регистриране на повече от 10 бр. продукти, отговарящи на условията на Кампанията, в рамките на 2 календарни месеца, считано от датата на първия качен касов бон и/или фактура;

8.2.2 При установяване на злоупотреба или опит за злоупотреба с ПРОГРАМАТА, Организаторът има право да преустанови едностранно участието в ПРОГРАМАТА на участниците, в чиито профили е установена злоупотребата.

8.3 Победителите в ПРОГРАМАТАТА се съгласяват имената им да бъдат публично оповестени от организатора или партньори на организатора. Организаторът не дължи каквато и да било компенсация на участниците за това, че имената им са били обявени като победители в ПРОГРАМАТА.

8.4 В случай че някой от участниците в ПРОГРАМАТА наруши настоящите Официални правила и/или накърни доброто име на Организатора и/или неговите подизпълнители и/или някой от участниците в ПРОГРАМАТА, Организаторът има право да извърши проверка по случая и да дисквалифицира съответния участник от ПРОГРАМАТА.

8.5 С участието си в ПРОГРАМАТА всеки участник се съгласява да обезщети напълно организатора и/или неговите подизпълнители за всички съдебни и извънсъдебни действия, както и да заплати всички дължими такси или разходи, реално претърпени от организатора в резултат на нарушаване на настоящите официални правила от страна на участника.

8.6 Забранени са всякакви опити за зловредно манипулиране на Сайта. Всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Сайта, ще бъдат санкционирани от организатора с дисквалифициране на съответния участник, като в този случай организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

8.7 За манипулация по предходната точка ще се счита:

Използване на повече от един профил, от едно и също лице, за участие в ПРОГРАМАТА;

Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в ПРОГРАМАТА.

 

9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ ОТ КАМПАНИЙНИТЕ И ТЕСТОВИТЕ ТОМБОЛИ

9.1 Печелившите в томболите за кампанийни и тестови награди ще бъдат информирани, че печелят със специално pop-up съобщение на Сайта, както и на личния си електронен адрес, предоставен от тях при регистрация. Те ще трябва да предоставят лични и други свои данни, вкл. валиден телефон за връзка, за да получат наградата си. Всеки спечелил награда участник трябва в срок до 15 календарни дни от датата на спечелване да предостави през профила си в Сайта валиден телефонен номер, както и да избере населено място и офис на куриерска фирма „Speedy“, където иска да получи наградата. В случай че победителят не предостави своите данни за връзка в посочения срок, той може да получи съответната награда след това, като куриерските разходи са изцяло за негова сметка. За да заяви изпращане на наградата след посочения по-горе срок, печелившият участник следва да изпрати имейл на адрес [email protected].

9.2 Имената на победителите ще бъдат обявени след спечелването на наградите съответната секция: „КАМПАНИИ“, „ТЕСТВАЙТЕ ПРОДУКТИ“ или „ДРУГИ ИГРИ“ на Сайта.

9.3 Продуктите, получавани от участниците в ПРОГРАМАТАТА в следстие на размяна на точки в Сайта, както и кампанийните и тестовите награди ще бъдат изпратени за сметка на организатора до офиса на куриерската фирма, който потребителят е посочил на Сайта на организатора на ПРОГРАМАТА, в рамките на 15 работни дни, считано от датата на заявяване на продукта в Сайта от участника или от датата на спечелване на наградата (за кампанийни и тестови награди). За избягване на всякакви съмнения награди няма да бъдат изпращани от организатора до адреси извън България. В случай че въпреки това печеливш желае да получи наградата си на адрес извън България, това ще бъде изцяло за негова сметка. Изпратените от Организатора към печелившите участници награди ще бъдат съхранявани в офис на куриерска фирма „Speedy“ в рамките на 7 календарни дни, след което ще бъдат върнати към Организатора. В случай че печеливш участник не вземе продукта/наградата си в посочения срок, той може да я получи, ако изпрати заявка за това по имейл на адрес [email protected]. Куриерските разходи по повторното изпращане на наградата са изцяло за сметка на печелившия участник. В случай, че наградата не бъде потърсена от печелившия в рамките на 2 календарни месеца след спечелването ѝ, то той губи правото да я получи.

9.4 Продуктите/услугите и наградите от ПРОГРАМАТА не могат да бъдат заменени с техния паричен еквивалент или с какъвто и да е друг вид продукт.

9.5 Чрез участието си в ПРОГРАМАТА участниците се съгласяват техни имена да бъдат обявени публично и да бъдат използвани за маркетингови цели от страна на организатора или негови партньори за материали в пресата, както и за аудио или видео материали.

9.6 Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организаторът или подизпълнителят следните данни: три имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73.

 

10. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

10.1 Организаторът не носи отговорност:

10.1.1 В случай че продуктът/услугата или наградата или която и да е част от тях не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи продукта/услугата или наградата или част от тях в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния участник и/или негов представител/пълномощник.

10.1.2 При невъзможност продуктът/услугата или наградата или част от тях да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения.

10.2 Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

10.2 Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации на Сайта.   

 

11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1 Правилата относно защитата и обработването на личните данни са описани в Политиката за защита на личните данни.

 

12. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

12.1 ПРОГРАМАТА може да бъде прекратена предсрочно от организатора при наличие на форсмажорни обстоятелства, независещи от организатора.

12.2 ПРОГРАМАТАможе да бъде прекратена предсрочно и по решение на организатора, като той се задължава да обяви публично това си решение на официалната страница на „НАОС България“ ЕООД, поне 24 часа преди прекратяване на ПРОГРАМАТА. 

 

13. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

13.1 В случай че възникнат спорове между организатора и участниците в ПРОГРАМАТА, те ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно, страните ще решат спора чрез компетентните съдебни органи в гр. София.

13.2 В случай че за някой от участниците, бъде доказано от организатора и/или неговите партньори, като спечелил с помощта на измама, организаторът има право да търси обезщетение за направените по време на процедурата, за определяне на победителите и изпращане на наградите разходи.

13.3 Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в ПРОГРАМАТА с невалидни данни и по тази причина не могат да бъдат открити по телефон и/или имейл адрес.

13.4 Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в ПРОГРАМАТА с неверни или чужди имена и по тази причина не могат да се идентифицират с нужния документ за самоличност, за да получат продукта/услугата или наградата си от ПРОГРАМАТА.

13.5 Организаторът не носи отговорност за прекъсвания в работата на платформата на  ПРОГРАМАТА в случаите, когато това се дължи на фактори, независещи от организатора, като прекъсвания на електричеството, прекъсване на интернет връзката и др. 

 

14. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

14.1 Всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата ПРОГРАМАТА, считано от датата на откриването й до изтичането на 14 /четиринадесет/ календарни дни след края на ПРОГРАМАТА. Срокът на жалбата се счита за спазен, ако пощенското клеймо на пратката с жалбата е с дата най-късно 14-ия (четиринадесетия) ден, от датата за край на ПРОГРАМАТА. Жалбите, депозирани след изтичането на крайния срок, ще бъдат оставяни без разглеждане. Жалбите се подават в писмена форма до адреса на организатора: София, ул. “Дякон Игнатий” 2, ет. 4, с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето и фамилното име на жалбоподателя, точен адрес, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис.

14.2 Жалбите се разглеждат от организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.