ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние разбираме, че личните Ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас, е изключително важна. Затова и нашата Политика за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим. Обяснява и къде и как събираме Ваши лични данни, както и кои са правата Ви спрямо цялата информация за Вас, която съхраняваме.

 

Настоящата Политика се прилага за обработването на Вашите лични данни във връзка с регистрацията Ви и участието ви в кампанията „NAOS Space” чрез Интернет сайта https://naos-space.bg/, както и неговите мобилни версии и приложения, съобразно Общите условия и официални правила на промоционална кампания „NAOS Space”, с които можете да се запознаете тук: https://www.naos-space.bg/obshti-uslovia. 

 

Когато казваме „ние“ или „нашето/ нашите/ нашата/ нашият“ в рамките на настоящата Политика за защита на личните данни, имаме предвид българското дружество НАОС България ЕООД, ЕИК 175406222, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район Средец, ул. Дякон Игнатий 2, ет. 4, с управител Тома Пиерло. НАОС България ЕООД е администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство.

В рамките на промоционалната кампания „NAOS Space” ние обработваме различни лични данни на физическите лица – участници в  „NAOS Space” („Вие/ Вас/ Субект на данни”). Обработването на Вашите данни („Обработване”) включва всяка операция, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства.

 

Категории лица, чиито лични данни обработваме

 

Ние обработваме Ваши лични данни, ако Вие сте физическо лице, навършили сте 18 години и сте се регистрирали за участие в промоционалната кампания „NAOS Space” на уеб сайта https://naos-space.bg/ чрез попълване на регистрационната форма за участие.

 

Какви лични данни за Вас обработваме и за какви цели?

 

1.      Данни, предоставени от Вас при регистрацията Ви в „NAOS Space”

Участието в „NAOS Space” е възможно, след като попълните регистрационна форма, която съдържа задължителни полета, които са необходими, за да можем да Ви идентифицираме и за да можете да използвате всички възможности на „NAOS Space”. Попълването на регистрационната форма е изцяло доброволно, но ако не желаете да ни предоставите личните данни, необходими за Вашата регистрация, то Вие няматe право да участвате в „NAOS Space”.

Личните данни, които попълвате за целите на регистрация и участие в „NAOS Space”, включват Вашето име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, както и парола за достъп до Вашия профил (която съхраняваме в криптиран вид, без да знаем каква точно е тя).

Ние обработваме Вашите лични данни, предоставени ни при регистрацията Ви в „NAOS Space” на основание на Вашето съгласие, дадено при регистрацията Ви.

 

2. Данни, предоставени от Вас в рамките на участието Ви в „NAOS Space”

a) Данни, свързани с участието в „NAOS Space”

Като участник в „NAOS Space”Вие имате възможност да участвате в различни игри и промоционални активности. В рамките на участието Ви в „NAOS Space” Вие може да ни предоставите и допълнителна информация, включваща Вашия пощенски адрес, телефонен номер, информация за това дали имате деца, Ваши мнения за тествани от Вас Наши продукти, информация за Вашия тип кожа, информация за извършени от Вас покупки на продукти от марките BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR.

Тези данни, предоставени ни въз основа на Вашето съгласие, ще се обработват за следните цели:

§  участие в промоционалните активности, предлагани от „NAOS Space” и натрупване на точки (NAOS звезди“) с цел участие в игри и получаване на продукти и услуги от КАМПАНИЯТА;

§  директен маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по и-мейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги);

§  изпращане на индивидуални оферти за продукти и промоции на базата на събраните лични данни, както и на информация за предходни покупки;

§  изпращане на информация за нови продукти, предлагани от Нас;

§  изпращане на текущи информационни съобщения, напомняния относно направени от Вас регистрации и други комуникации, свързани с различни промоционални активности;

§  изпращане на спечелени от Вас награди на посочен от Вас адрес;

§  изпращане  на информация относно статуса Ви като участник в „NAOS Space” – например информация за възстановяване на забравена парола, информация за натрупани точки и спечелени награди и други подобни информационни съобщения;

b) Специални категории лични данни

 

Искаме да Ви обърнем внимание, че Ние не изискваме от Вас предоставянето на чувствителни лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Ако при тестване на продукт в рамките на участието Ви в  „NAOS Space” Вие ни предоставите данни за Вашето здравословно състояние (например данни за дерматологични заболявания и алергии, приемани медикаменти или проведено лечение) с Вашето изрично съгласие, то ние можем да използваме тези данни за целите на публикуване в анонимен вид на Ваши потребителски мнения, съдържащи подобни данни, за тествани от Вас продукти BIODERMA, ESTHEDERM или ETAT PUR в секцията „ТЕСТВАЙТЕ ПРОДУКТ” на сайта https://naos-space.bg. Също така можем да използваме данните за Вашето здравословно състояние, събрани с Вашето изрично съгласие, с цел да Ви изпращаме информация и предложения за Наши продукти, подходящи за Вашето здравословно състояние.

В случай че не сте дали изрично съгласие да обработваме данни за Вашето здравословно състояние, но въпреки това ни разкриете подобни лични данни, то Вие изцяло носите риска и отговорността за това. Ние няма да обработваме тези данни и ще ги заличим при тяхното получаване.

 

2.      Други данни, свързани с промоционалните активности в „NAOS Space”

В рамките на участието Ви в „NAOS Space” ние можем да обработваме и следната информация:

Информация за продуктите с марките BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR, които сте закупили или тествали в рамките на участието си в „NAOS Space” (включително къде и кога сте ги закупили, каква сума сте заплатили за тях, начин, по който използвате нашите продукти, услуги и т.н.);

Информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до профила си в „NAOS Space” (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес), както и по какъв начин използвате нашия уебсайт. Част от тази информация се събира чрез използването на бисквитки съгласно нашата политика за бисквитките, която можете да намерите тук (https://www.naos-space.bg/biskvitki);

Подробности за имейлите и други електронни съобщения, които получавате от нас, включително дали тези съобщения са били отворени и дали сте кликвали върху някоя от връзките (линкове) в тях. Искаме да бъдем сигурни, че нашите съобщения са полезни и важни за Вас, така че в случай че не ги отворите и не кликнете върху връзка (линк) в тях, ние знаем, че трябва да подобрим информацията, която Ви изпращаме;

Информация за Вас, получена от други източници, като например наши партньори, специализирани компании, които предоставят информация за клиентите си с тяхно съгласие, в явен или анонимизиран вид (напр. компании за маркетингови или клинични проучвания, финансови институции, социални мрежи и др.), включително и информация за Вас, която е публично достъпна. Ние получаваме подобна информация, само ако Вие сте дали съгласие тя да бъде разкривана на трети лица.

Тази информация се обработва въз основа на Вашето съгласие, дадено при регистрацията Ви в „NAOS Space”, с цел осъществяване на различни промоционални активности, предлагане на Нашите продукти и рекламиране на Нашата дейност.

 

4. Лични данни, обработвани с цел спазване на Наши законови задължения 

Ако в рамките на участието си в „NAOS Space” спечелите предметна награда над 100 лева, ние сме задължени съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година да декларирамена годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73. С цел спазване на задълженията ни съгласно приложимото данъчно законодателство ще е необходимо да ни предоставите трите си имена и Вашето ЕГН.

 

Също така, ако в рамките на използването на продукти BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR Вие ни изпратите информация за сериозни нежелани ефекти на използвани от Вас козметични продукти, ние сме задължени да докладваме сериозните нежелани ефекти на компетентните органи в изпълнение на Нашите задължения, свързани с безопасността на козметичните продукти.

 

За колко време съхраняваме Вашите данни?

 

Вашите лични данни, предоставени при регистрацията и участието Ви в „NAOS Space” ще бъдат съхранявани от Нас за целия период на поддържане на Вашата регистрация на сайта https://naos-space.bg, както и за срок от 12 /дванадесет/ месеца след това с оглед разрешаване на спорове или въпроси, възникнали във връзка с промоцията „NAOS Space”.

Личните Ви данни, обработвани в изпълнение на Нашите законови задължения съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ще бъдат съхранявани за целия законоустановен срок от 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати дължимият данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

Какви мерки за защита на личните данни предприемаме?

 

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица мерки, включително:

§  Ограничаваме достъпа до помещенията, в които работим, само до хората, които трябва да бъдат там (за целта използваме кодове за достъп, пароли и др. технологии, свързани с ограничаване на достъпа до определени помещения);

§  Прилагаме и контрол на достъпа до нашите системи за информационни технологии с помощта на защитни стени (firewalls), валидиране на идентификационен номер (ID), логическо сегментиране и/или физическо разделяне на нашите системи и информация;

§  Ограничаваме достъпа до личните Ви данни само до определени наши служители, чиято работа е свързана с обработката им, и ги защитаваме с пароли за достъп;

§  Използваме способи като криптиране и псевдонимизиране на информацията;

§  Никога не искаме от Вас да ни изпращате паролата си;

§  Съветваме Ви никога да не въвеждате номер на сметка, парола или друга чувствителна информация в имейл или след като сте кликнали върху връзка в имейл.

 

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

С обработващи личните данни от Наше име.

Ние работим с партньори и доставчици, които могат да обработват Вашите лични данни от наше име („обработващи личните данни” по смисъла на законодателството в областта на защита на личните данни), но само в случай че отговарят на нашите стандарти за обработване и защита на данните и ни предоставят по договорен път достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие със законовите изискванията и да осигурява защита на Вашите права.  Ние предоставяме на обработващите личните данни само информация, която е необходима, за да получите съответния продукт и/или услуга.

Така например НАОС България ЕООД може да възлага част от операциите по обработването на Вашите лични данни на НАОС САС, идентификационен номер 535236418, със седалище и адрес на управление във Франция, 355 Pierre-Simon Laplace 13290 Aix-en-Provence, което ще съхранява Вашите лични данни на негови сървъри.

Данните Ви също така ще бъдат обработвани и от Медияпост Хит Мейл България ЕООД, който осигурява техническото осъществяване на промоционалната кампания „NAOS Space”.

Когато спечелите награда от участието си в „NAOS Space”, за да можем да Ви доставим спечелената награда, ние ще предоставим Вашите имена, пощенски адрес и телефонен номер на доставчик на куриерска услуга, който ще Ви достави спечелената награда.

 

Трети лица:

Можем да предоставим Ваши лични данни на други организации при определени случаи. Например:

§  Ако претърпим преобразуване или дружеството ни е продадено на друга компания, можем да прехвърлим личните Ви данни към въпросната компания, за да обезпечим продължаване на участието Ви в „NAOS Space”;

§  Ако това се изисква по закон, от държавна институция, при изпълнение на нейните регламентирани от закона публични задължения (напр. полиция, НАП, НОИ, КЗЛД и т.н.);

§  Ако трябва да споделим Вашите лични данни, за да защитим своя законен интерес или да упражним правата си, регламентирани от закона, както и за да защитим своите клиенти, потребителите на наши продукти и/или услуги, системи и сървъри.

 

Международен трансфер на Вашите лични данни

 

Ако за цели, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, и при условие, че са изпълнени предвидените в закона изисквания,  се налага да извършим трансфер на Вашите лични данни към трето лице (друго лице от компаниите в рамките на нашата група или наш доставчик и/или партньор), чието централно управление се намира извън рамките на ЕС, ще бъдете уведомени за това, както и за мерките, с които ще бъдат защитени Вашите лични данни.

 

Какви са Вашите права във връзка с данните Ви и как може да ги упражните?

 

Право на достъп

Имате право на достъп до личните Ви данни, които обработваме за целите, посочени по горе. Ако обработваме тези данни и получим искане от Вас (или от трето лице, надлежно упълномощено от Вас), ще осигурим този достъп безплатно. Имате право и да поискате копие от Вашите лични данни, които обработваме.

Преди да осигурим достъп до личните данни на Вас или на упълномощено от Вас лице, можем да поискаме доказателство за идентичността, както и подробности за отношенията Ви с нас или с наши партньори, за да можем да открием данните, които се отнасят до Вас.

 

Право на коригиране

Ако които и да било лични данни, които съхраняваме и обработваме за Вас, са неточни, непълни или неактуални, Вие сте в правото си да изискате от нас да ги коригираме и/или допълним.

 

Право на изтриване

Имате право да пожелаете да заличим личните Ви данни без ненужно забавяне ако: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглили своето съгласие; когато сте възразили срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити в изпълнение на правно задължение съгласно правото на Европейския съюз или българското национално право. При определени законово уредени условия Ние можем да откаже да заличим личните данни.

 

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай те ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани по друг начин.

 

Право на преносимост на данните

Имате право да получите данните, които обработваме за вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да ги прехвърлите към друг администратор.

 

Право на възражение срещу обработването

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по и-мейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги) и профилиране, свързано с директен маркетинг. Ако направите такова възражение, Вашите лични данни няма да бъдат използвани повече за целите на директния маркетинг.

 

Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни по всяко време, като промените съответните настройки в потребителския си профил или изпратите изрично искане до нас по имейл или по пощата.

 

Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, включващо профилиране

Имате право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включително профилиране, когато това поражда правни последставия за Вас или Ви засяга в значителна степен.

 

Право на жалба

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или съда, ако смятате, че вашите права са нарушени. За целта можете да посетите https://www.cpdp.bg/, където ще научите повече.

 

Ако искате да упражните което и да е било от правата си, описани тук, моля, влезте в профила си в „NAOS Space” и следвате указанията там или се свържете с нас по един от следните начини:

По имейл: на следния имейл адрес [email protected], на вниманието на  длъжностното лице по защита на личните данни на НАОС България ЕООД.

По пощата: на адрес: гр. София, ул. Дякон Игнатий 2, ет. 4., на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на НАОС България ЕООД.

На телефон: +359 2439 39 39

 

Промяна в политиката

Последната промяна на настоящата Политика за защита на личните данни е направена на 15.03.2021 г.